Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem obiektów tenisowych w II etapie przywracania aktywności sportowej w Polsce, prosimy o stosowanie się do procedur obowiązujących podczas pandemii COVID-19 dla graczy amatorów:

• rekomendowane jest przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym,

• obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy,

• obowiązuje limit czterech osób na kort

• obowiązkowe jest odkażanie rąk przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry,

wymagane jest zachowanie min. 2 m odległości między graczami w każdym momencie przebywania na korcie,

wejście do sklepu tylko w maseczce i po uprzednim odkażeniu rąk,

• piłki powinny być znaczone i przyporządkowane tylko do danego kortu,

• konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze.

• po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu,

• do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie kibiców,

chyba, że na obiekcie jest możliwe przestrzeganie aktualnie obowiązujących zasad określających zachowanie właściwego dystansu społecznego,

Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektu. Dziękujemy za zrozumienie.                                 

                                                                                                                                                                       Sławomir Dąbrowski


Przejście do naszego sklepu: